Medlemsnyt, maj 2015

Kære venner.

Så er båden i vandet. Tak til Steen og Henning for god hjælp.
Båden sejler næsten som den gamle. Prøvesejlads gik OK.

Husk at motoren skal være helt varm (150-175F) før I giver fuld gas til vandski. Venligst ikke sejl fuld gas over lang periode under break inn af motoren..

Koden er den samme som den gamle. Når man skal have tænding fra skal man også bruge kode til sidst!! Lås monteres snarest. Den gamle kæde er for rusten.

Alt sikkerhedsudstyr er næsten i båden. Check lige selv hvor ildslukker osv. er. Presenning kræver lidt tid at blive dus med som sædvanligt.
Der er walk through windscreen. Ganske rart. Bagsæde fjernes snart.

Pas godt på vores nye båd.
UNDGÅ SALTVAND I BÅDEN. DET ØDELÆGGER DEN. STIG IKKE FRA VANDET OP I BÅDEN OG SÅ IND PÅ BROEN MEN BRUG TRAPPEN ISTEDET – PLEASE. ALT RUSTER PÅ MOTOREN. FALDER DU SÅ BRUG KUN PLATFORMEN-TAK.

Vi planlægger standerhejsning snarest og derefter kører sejltiderne. Kontakt evt. Christoffer.

Vandskihilsen Rene

Vandskisæson 2015

Kære medlemmer.

Vandskisæson 2015 står for døren. Vandtemperaturen er lige nu ca. 8 grader.
Vi påtænker at sætte båden i vandet i den kommende uge og så skulle vi være klar
til standerhejsning. Datoen for dette meldes ud når båden er i vandet.
Sejltider
Sejltiderne er ved at blive besat. Har du ikke en tid så kontakt Christoffer.
Vi regner med 4 sejltider på en uge. Vi begynder med faste tider efter
standerhejsning. Meld også om dine sommerferieplaner.
Kontingent
Der er gratis vandski for alle til standerhejsning, men derefter er det alvor.
Få derfor styr på dit kontingent inden du står på vandski.
Kontingent priserne er de samme som sidste år.
MobilePay bliver en mulighed i år ellers betal på reg.nr. 1551 konto 3171028426.
Vi hæver prisen på polterabend med 100kr.
Mulighed for seniorer at købe 10 turs til 370kr.
Protester hurtigst til mig.
Speedbådskørekort
Alle medlemmer over 16 år kan få et speedbådskørekort. Der er selv-
betaling til eksamensgebyr og lidt benzin. Kontakt Rene.
Båden
Vi får ny båd i år :-)). Venligst betragt båden som saltvandsfrit
område. Det betyder at man ikke stiger ned eller op i båden med en dryppende
våddragt. Alle vores problemer med bådene kommer af for meget saltvand
i båden. Lads os prøve det og blive disse problemer kvit – please.
Slalombanen
Frivillige har allerede meldt sig. Vi vil lægge banen ud forhåbentlig inden juni.
Arbejdsdag
Jeg vender hurtigst tilbage med en arbejdsdag hvor huset skal rengøres, males osv.
Huslån
Man kan låne huset til arrangementer. Vi er dog stadig tilbageholdene med ungdomsfester
for at skåne vores gamle klubhus.
Nøgle til huset
Du kan, mod depositum, få udleveret en nøgle til huset.
Klubmesterskab
Vi planlægger igen klubmesterskab i slutningen af august, så kom bare igang med
træningen.
Grillaftener
Vi vil prøve at tænde grillen op nogle aftener i sæsonen. Publiceres på facebook eller mail.
Junior fun tour
Gå ind på www.vandski.dk og se hvad der foregår i den danske vandskiverden. Det gælder
også for seniorer.
I ønskes alle god vandskisæson 2015. Vi håber på at vandskisæsonen 2015 bliver den bedste.
Mange vandskihilsener Rene

Formandsberetning 2014

Den årlige formandsberetning for år 2014:

Kære medlemmer.

2014 var atter et godt år for Rungsted Kyst Vandskiklub (RKV). Vi startede, som sædvanligt, året med standerhejsning og gratis vandski til alle. Det var koldt, men medlemmerne støttede som altid op om projektet. Sommeren blev rimelig mht. vandskivejr. Det ser dog ud som om at vi skal vænne os til megen sydøsten vind med bedst vandskivejr tidlig morgen.

Line og Sofie havde allerede tidligt tilkendegivet at de igen ville stå for årets helt store tilløbsstykke, vandskiugen. Det blev igen en stor succes om end vejret godt kunne have været bedre. Stor tak herfra til jer og hjælpere.

Havnefesten regnede desværre væk. Borgmesteren skulle have været på vandski, men vejret var simpelthen for dårligt. Vi havde også stillet op begge dage med gratis vandski som desværre blev begrænset af vejret.

Tusind tak til de frivillige bådførere som har brugt megen tid i havnen. Det er nødvendigt for os at fastholde en skare af frivillige og tilligemed uddanne nye, så vi ikke mangler fremover.

Rasmus og Mads bestod speedbådskørekort prøven og Henrik og Michael blev bådførere. Tillykke.

Der blev afholdt ganske få arrangementer i klubhuset, idet vi midlertidigt havde stoppet for ungdomsfester. Der skulle nu være enighed om de nye bestemmelser og jeg håber at vi alle vil passe godt på vores gamle klubhus. Det er hele tiden en udfordring at holde klubhuset med vores begrænsede midler. I 2014 fik vi malet en del af 1.salen og resten vil blive malet i 2015.

Tak til alle jer der stiller op til frivilligt arbejde i klubben. Det være sig bådfører, revision, hjemmeside, udlægning af bane og vedligehold af klubhus. Klubben kan ikke undvære jer.

Vores båd har været ude nogle dage på grund af mekaniske problemer. Det har skabt mig en del ekstraarbejde og jeg efterlyser en frivillig mekaniker, som ville hjælpe med dette. Det er fortsat min plan at indfase ny båd snarest med wakeboardtårn.

Havnen skaber mig en del udfordringer. Der står altid både parkeret foran klubhuset. Vi må kun parkere 2 timer på afmærkede parkeringspladser. Havnemesteren er frisk når det gælder vores betaling af næsten 20.000kr. i bro og havneplads. Det er tillige yderst vanskeligt at få vores båd ind og ud af garagen i granitskærver. Hvad bliver det næste? Vi må snart sætte en stopper for Havnemesterens behandling af os. Han skal ikke få held til at overtage vores hus!

Tak for et godt år 2014. Rene V. Tranberg.

Generalforsamling 2015

Kære medlemmer.

Jeg indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 15 april kl.1900 i klubhuset.
Dagsorden:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Valg af bestyrelse
Valg af en eller flere revisorer
Eventuelt

Mange vandskihilsener Rene

Ifølge reglementet skal formanden, som igen i år er Rene Tranberg, indkalde til generalforsamling minimum to uger inden den afholdes. Der er blevet indkaldt til generalforsamlingen både via mail, sociale medier som Facebook og via vores hjemmeside, hvor den primære information forløber.

Klubmesterskab 2014

Hej alle.

Til dem der ikke er på facebook vil jeg bare fortælle at vi forsøger at afholde klubmesterskab imorgen lørdag kl. 1000.
Jeg ved godt at vejret ikke ser godt ud men nu må vi se.
Vi planlægger stadigvæk at fyre op under grillen kl. 1730.
Det er som vanligt bring your own, BYO, princippet mht. mad osv. Aflysning i tilfælde af regn.
Jeg kan sikkert overtale Malene til at lave en kage.
Jacob og jeg taler sammen kl. 0900 og ser om klubmesterskabet bliver til noget eller må aflyses på grund af vejret.
Mh René
Jesper tog polterabend den 6 sep kl. 1245, tak Jesper.
Jeg trækker et kiropraktor- eller fysioterapeutfirma fra Birkerød i eftermiddag kl. 1430 på trods af vandet.

Invitation til Junior fun tour #4

Til information:

 

Kære vandski-venner,

Vi glæder os til at byde Jer alle velkommen til årets 4. og sidste Junior Fun i 2014.
Vi håber at kunne vise jer en blank og solbeskinnet Kerteminde Fjord d. 6. – 7. September.
Alle er naturligvis meget velkommen til at ankomme fredag – Den store klubgrill tændes op kl. 19.00…. I medbringer selv maden til fredag.

Det er muligt at campere på klubbens grund i telt, på trampolin eller campingvogn, men har du andre ønsker og behov findes der et hav af dejlige overnatningsmuligheder i nærheden.
Læs mere på visitkerteminde.dk.

Der konkurreres i flg. discipliner:

X-Slalom – B-Slalom – A-Slalom – X-Trick – B-Trick – A-Trick.

Ved tilmelding oplyses følgende: Navn, disciplin(er), klub og ankomstdag. Tilmeldingen sendes til charlotte@vandski.dk senest d. 1. september – eller hurtigst muligt
Prisen for deltagelse er 200.- kr. (forplejning og aktiviteter) Forældre og andre betaler den nette pris: 250.- kr. (under 8 år 1/2 pris)

Med Venlig Vandski Hilsen
Kerteminde Vandskiklub

Invitation til Junior Fun Tour #3 i Rødekro

Inviterer til Junior Fun #3 2014

Lørdag d. 9. – søndag d. 10. august

Rødekro Vandski & Wakeboard Klub inviterer hermed alle vandskibørn og unge til det 3. stop på Junior Fun Touren i Rødekro. Vi glæder os rigtig meget til at se jer og holde en hyggelig konkurrence.

Tilmelding med navn, klub og discipliner sendes til: Peter Meldgaard Jacobsen, mail: pmj@flexingenioren.dk, tlf.: 40 32 75 68, senest mandag 4. august. Du/I er meget velkommen til at ankomme fredag, vi tænder grillen og hygger ved søen. Du/I er velkommen til at campere i telt eller vogn ved søen. Vi har plads og strøm til mange. Har du brug for anden form for overnatning, kan vi henvise til ”Rødekro” www.roede-kro.dk, ikke langt fra søen.

Prisen for deltagelse i konkurrencen er kr. 200,-. Dette inkluderer mad samt aktiviteter. Forældre og andre: kr. 250,- (under 8 år halv pris) for hele weeken- den, eller 175.- for lørdag og 75.- for søndag.
Yderligere info: http://vandski.dk/content/praktisk-information

Vi vil forsøge at afholde den første ringridningskonkurrence på vandski i verden, så vidt vi ved, om aftenen. Alle kan deltage 

Se mere om klubben på www.vandski.info Vi ses i ”graven” til nogle hyggelige dage 

Med Venlig Hilsen

Rungsted Kyst vandskiklub (RKV) på vegne af Rødekro Vandski & Wakeboard Klub

Træningslejr i trick d. 7-8 august 2014 – Alle er velkomne

Kære alle,

Vedhæftet er invitationen til breddetræningslejr i trick. Lejren afholdes i Kerteminde d. 7.-8. august med mulig ankomst d. 6. august om aftenen. Træneren er Stinne Søndergaard. Der vil være mulighed for at køre i samlet flok videre fra Kerteminde til Junior Fun Tour i Rødekro som starter d. 9. august.:

Kære alle,

DVWF inviterer til Stempelkort – B&U træningslejr i trick d. 6. – 8. august i Kerteminde Vandskiklub. Man kan nu tilmelde sig lejeren ved at skrive til udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard på udviklingskonsulent@vandski.dk. Her følger lidt praktisk information:

Træner: Ankomst: Forplejning:

Logi: Deltagerpladser: Pris: Tilmeldingsfrist: Betalingsfrist

Rasmus Søndergaard & Claus Ernst Nielsen Onsdag: ankomst efter kl. 20.00
Torsdag: Morgenmad, frokost og aftensmad Fredag: Morgenmad og frokost

I klubhus eller medbragt telt 10
400 kr./person
1. august 2014

6. august 2014 (til DVWF konto som oplyses ved tilmelding)

Det vil være muligt at ankomme til klubben onsdag aften. Ved tilmelding bedes I meddele om I kommer onsdag aften eller først torsdag morgen. Der vil være sociale aktiviteter for dem der kommer onsdag aften. Morgenmad vil være ca. kl. 07.30 og vi starter ski kl. 08.00. Lejeren slutter fredag eftermiddag kl. 15.30.

I DVWF vil vi gerne skabe gode træningstilbud for alle børn & unge. Desværre stiller vores sport en begrænsning, når det kommer til deltagerantal på de enkelte aktiviteter. Derfor ser vi os nødsagtige til at opstille procedure for, hvordan de deltagende børn & unge udvælges. Vores overordnede mål er at ALLE børn & unge bør have et træningstilbud – om end de er bredde eller eliteløbere. Derfor vil deltagerne til årets stempelkortlejre blive udvalgt efter følgende prioritering:

1. B&U som IKKE har deltaget i en DVWF eller juniorelite lejr i 2014 2. B&U som har deltaget i en DVWF lejr i 2014
3. B&U som har deltaget i en juniorelite lejr i 2014

Yderligere spørgsmål rettes til Rasmus Søndergaard på ovenstående mail eller tlf. 42 43 77 15