Generalforsamling 2018

Hej venner.

Vi holder generalforsamling tirsdag den 3 april kl. 1900 i klubhuset.

Dagsorden følger. Vel mødt. Dbh Rene

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af formand (ulige år).
  5. Valg af kasserer (lige år).
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af en eller flere revisorer.
  8. Eventuelt.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *