Den årlige formandsberetning for år 2014:

Kære medlemmer.

2014 var atter et godt år for Rungsted Kyst Vandskiklub (RKV). Vi startede, som sædvanligt, året med standerhejsning og gratis vandski til alle. Det var koldt, men medlemmerne støttede som altid op om projektet. Sommeren blev rimelig mht. vandskivejr. Det ser dog ud som om at vi skal vænne os til megen sydøsten vind med bedst vandskivejr tidlig morgen.

Line og Sofie havde allerede tidligt tilkendegivet at de igen ville stå for årets helt store tilløbsstykke, vandskiugen. Det blev igen en stor succes om end vejret godt kunne have været bedre. Stor tak herfra til jer og hjælpere.

Havnefesten regnede desværre væk. Borgmesteren skulle have været på vandski, men vejret var simpelthen for dårligt. Vi havde også stillet op begge dage med gratis vandski som desværre blev begrænset af vejret.

Tusind tak til de frivillige bådførere som har brugt megen tid i havnen. Det er nødvendigt for os at fastholde en skare af frivillige og tilligemed uddanne nye, så vi ikke mangler fremover.

Rasmus og Mads bestod speedbådskørekort prøven og Henrik og Michael blev bådførere. Tillykke.

Der blev afholdt ganske få arrangementer i klubhuset, idet vi midlertidigt havde stoppet for ungdomsfester. Der skulle nu være enighed om de nye bestemmelser og jeg håber at vi alle vil passe godt på vores gamle klubhus. Det er hele tiden en udfordring at holde klubhuset med vores begrænsede midler. I 2014 fik vi malet en del af 1.salen og resten vil blive malet i 2015.

Tak til alle jer der stiller op til frivilligt arbejde i klubben. Det være sig bådfører, revision, hjemmeside, udlægning af bane og vedligehold af klubhus. Klubben kan ikke undvære jer.

Vores båd har været ude nogle dage på grund af mekaniske problemer. Det har skabt mig en del ekstraarbejde og jeg efterlyser en frivillig mekaniker, som ville hjælpe med dette. Det er fortsat min plan at indfase ny båd snarest med wakeboardtårn.

Havnen skaber mig en del udfordringer. Der står altid både parkeret foran klubhuset. Vi må kun parkere 2 timer på afmærkede parkeringspladser. Havnemesteren er frisk når det gælder vores betaling af næsten 20.000kr. i bro og havneplads. Det er tillige yderst vanskeligt at få vores båd ind og ud af garagen i granitskærver. Hvad bliver det næste? Vi må snart sætte en stopper for Havnemesterens behandling af os. Han skal ikke få held til at overtage vores hus!

Tak for et godt år 2014. Rene V. Tranberg.