Generalforsamling 2016

Kære medlemmer. Jeg indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 28 april kl.1900 i klubhuset. Dagsorden: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse Valg af formand (ulige år) Valg af kasserer (lige år) Valg af bestyrelse Valg af en eller flere revisorer Eventuelt Mange vandskihilsener Rene Ifølge reglementet skal formanden, […]

Generalforsamling 2015

Kære medlemmer. Jeg indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 15 april kl.1900 i klubhuset. Dagsorden: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse Valg af formand (ulige år) Valg af kasserer (lige år) Valg af bestyrelse Valg af en eller flere revisorer Eventuelt Mange vandskihilsener Rene Ifølge reglementet skal formanden, […]