Medlemsnyt, maj 2015

Kære venner. Så er båden i vandet. Tak til Steen og Henning for god hjælp. Båden sejler næsten som den gamle. Prøvesejlads gik OK. Husk at motoren skal være helt varm (150-175F) før I giver fuld gas til vandski. Venligst ikke sejl fuld gas over lang periode under break inn af motoren.. Koden er den […]

Vandskisæson 2015

Kære medlemmer. Vandskisæson 2015 står for døren. Vandtemperaturen er lige nu ca. 8 grader. Vi påtænker at sætte båden i vandet i den kommende uge og så skulle vi være klar til standerhejsning. Datoen for dette meldes ud når båden er i vandet. Sejltider Sejltiderne er ved at blive besat. Har du ikke en tid […]

Formandsberetning 2014

Den årlige formandsberetning for år 2014: Kære medlemmer. 2014 var atter et godt år for Rungsted Kyst Vandskiklub (RKV). Vi startede, som sædvanligt, året med standerhejsning og gratis vandski til alle. Det var koldt, men medlemmerne støttede som altid op om projektet. Sommeren blev rimelig mht. vandskivejr. Det ser dog ud som om at vi skal vænne […]

Generalforsamling 2015

Kære medlemmer. Jeg indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 15 april kl.1900 i klubhuset. Dagsorden: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse Valg af formand (ulige år) Valg af kasserer (lige år) Valg af bestyrelse Valg af en eller flere revisorer Eventuelt Mange vandskihilsener Rene Ifølge reglementet skal formanden, […]